24 uur zorg: Wanneer heb ik hier recht op? 

24 uur zorg

24 uur zorg is van toepassing op mensen die bijvoorbeeld wegens ernstige geestelijke of lichamelijke beperkingen of aandoeningen 24 uur per dag in toezicht moeten worden gehouden. Het verzorgen of verplegen van patiënten kan 24 uur per dag vereist zijn. 24 uur zorg wordt door een zorgverzekeraar betaald. Voor zulke mensen is de Wet langdurige zorg opgericht. Maar wat houdt de wet langdurige zorg (WIz) in en wat zijn de voordelen van 24 uur zorg? 

24 uur zorg

Wet langdurige zorg (Wlz)

Niet zomaar iedereen heeft recht op 24 uur zorg. Hiervoor moet eerst door Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) besloten worden of een patiënt recht heeft op 24 uur zorg, oftewel zorg vanuit de wet langdurige zorg. Een patiënt moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst is het van belang dat het duidelijk is dat een patiënt blijvend zorg nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat een patiënt voorgoed 24 uur zorg nodig heeft. Als laatst moet worden voldoen aan de grondslag. Het WIz kent 6 grondslagen, oftewel de soort ziekte of beperking. 

Voordelen 24 uur zorg

Het eerste en grootste voordeel van 24 uur zorg is dat vereiste zorg op elk moment van de dag wordt uitgevoerd. Als een patiënt zorg nodig heeft op elk moment van de dag is dit beschikbaar door een zorgverlener om nadelige situaties te voorkomen. 24 uur thuiszorg brengt als voordeel met zich mee dat een patiënt in zijn of haar eigen omgeving kan worden verzorgd. Een zorgverlener staat ingepland voor desbetreffende patiënt, dus de zorgverlener heeft voldoende tijd voor de patiënt.