Een droge blusleiding is in grote gebouwen met meerdere verdiepingen verplicht

De brandveiligheid is zeer belangrijk. In Nederland is er strenge regelgeving wanneer het gaat om de brandveiligheid en de eindverantwoordelijkheid van het voldoen aan de regels op dit gebied liggen bij de pandeigenaar. Voor elk soort huis en pand zijn er verschillende regels waaraan voldaan moet worden. De regels worden bepaald aan de hand van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het formaat van het pand en de bestemming van het pand.

In een kantoorgebouw gelden dan ook andere regels dan voor een hotel. In gebouwen met meerdere verdiepingen wordt er vaak ook vereist dat er een droge blusleiding aanwezig is. Een droge blusleiding wordt gebruikt door de brandweer om bij brand water naar hogere verdiepingen te pompen.

Een droge blusleiding maakt het mogelijk een vuurhaard vanaf dichtbij te bestrijden

Om een brand zo snel en goed mogelijk te kunnen blussen, is het belangrijk dat er zo dicht mogelijk op de vuurhaard geblust kan worden. In bijvoorbeeld flatgebouwen lijkt dit erg lastig wanneer er op hogere verdiepingen een brand uitbreekt, maar met een droge blusleiding is het wel mogelijk om onder hoge druk veel water naar een verdieping te pompen zonder gebruik te hoeven maken van het bestaande waternetwerk.

De droge blusleiding wordt op de begane grond aangesloten aan de tank van de brandweer en op de betreffende verdieping wordt een brandslang aan de blusleiding gekoppeld, zodat er snel geblust kan worden.

Brandbeveiligingsbedrijven helpen met de reiniging en keuring van droge blusleidingen

Alle regels met betrekking tot de brandveiligheid in panden en huizen staat vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Niet alleen de aanwezigheid van blusapparatuur, maar ook het vrijhouden van vluchtroutes vallen hieronder. Met betrekking tot blusapparatuur en blusmiddelen, is het belangrijk dat deze altijd getest zijn, zodat ze in geval van nood goed functioneren. Een droge blusleiding dient dan ook frequent getest te worden. Droge blusleiding onderhoud dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Afpersen is iedere vijf jaar verplicht.

Ook moet de blusleiding schoongehouden worden. In sommige gevallen nesten vogels in de leidingen of komt er afval of blad in terecht. Door onder hogedruk lucht door de leidingen te persen kan de leiding schoongemaakt worden en kunnen eventuele defecten in de vorm van lekkage ook snel opgepikt worden. Een gespecialiseerd brandbeveiligingsbedrijf is vaak degene die de keuringen uitvoert.